Παραγωγή απορριμμάτων

Σύμφωνα με τον Σύνδεσμο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Νομού Μαγνησίας, η ετήσια παραγωγή απορριμμάτων στο Νομό Μαγνησίας ανέρχεται σε 93.907 tn. Μελετώντας τον παρακάτω πίνακα διαπιστώνουμε μία αυξητική τάση στην παραγωγή των αστικών στερεών αποβλήτων, η οποία σε επίπεδο νομού ανέρχεται στο 82% από το 1994 έως το 2005, ενώ συγκεκριμένα στο Δήμο Βόλου ανέρχεται σε 64%. Ως πιο πιθανά αίτια αυτής της αυξητικής τάσης παρουσιάζονται η αύξηση του πληθυσμού, οι αυξητικές καταναλωτικές συνήθειες και η αστικοποίηση των περιφερειακών περιοχών

Πίνακας: Παραγωγή αστικών στερεών αποβλήτωνΣύμφωνα με τον Σύνδεσμο η ποιοτική σύσταση των απορριμμάτων παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα:

Στο νομό Μαγνησίας υπεύθυνος φορέας για τη διαχείριση τον απορριμμάτων είναι ο Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Νομού Μαγνησίας. Ο σύνδεσμος συστάθηκε τον Αύγουστο του 1979 και σκοπός του είναι η ενιαία αντιμετώπιση του προβλήματος της διάθεσης και αξιοποίησης των απορριμμάτων στο ΧΥΤΑ.

Ο ΧΥΤΑ Βόλου (Εικόνα 2) βρίσκεται στην περιοχή «Κάκαβος», 10 χιλιόμετρα έξω από το Βόλο και 2.5 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της Ά Βιομηχανικής Περιοχής Βόλου.

Ο ΧΥΤΑ καταλαμβάνει 247 στρέμματα απαλλοτριωμένης και αγορασμένης έκτασης από τον Σύνδεσμο, διαθέτοντας 160 στρέμματα χώρο για την ταφή των απορριμμάτων. Η έναρξη λειτουργίας του χώρου έγινε το 1982, λειτούργησε ως χωματερή μέχρι το 1998 και εξυπηρετεί τους Δ. Βόλου, Ν. Ιωνίας και άλλους 19 Δήμους του Νομού.


Οι χώροι ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων (Χ.Α.Δ.Α.) του νομού Μαγνησίας είναι συνολικά 66 και παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα:Ανακύκλωση

Η ανακύκλωση στο Δήμο Βόλου μέχρι σήμερα

Οι πρώτες προσπάθειες για πρόγραμμα ανακύκλωσης στο Βόλο άρχισαν το Φεβρουάριο του 1991 με ανακύκλωση χαρτιού και γυαλιού ωστόσο η προσπάθεια δεν απέδωσε γιατί το κόστος ήταν μεγάλο. Όσον αφορά την ανακύκλωση του γυαλιού η διάθεσή του θα γινόταν όταν έφτανε τους 20 με 25 τόνους, πράγμα που δεν έγινε ποτέ. Το 1992 συγκεντρώθηκαν 141.000 κιλά χαρτιού, το 1993 153.000 κιλά και το 1994 163.000 κιλά χαρτιού.

Το καλοκαίρι του 1994, για να μειωθεί το κόστος, επιχειρείται συνεργασία της Δημοτικής Τουριστικής Επιχείρησης Βόλου (ΔΗΤΕΒ) με τη Βιομηχανία Συσκευασιών με την οποία υπογράφηκε τετραετής σύμβαση. Όμως η συνεργασία αυτή δεν πέτυχε.

Από το 2000 το πρόγραμμα έχει αναλάβει εξολοκλήρου η ΔΗΤΕΒ. Κατά το έτος 2004 συλλέγονται και πωλούνται 300 τόνοι χαρτιού, ενώ η ανακύκλωση χαρτιού είναι ανύπαρκτη.• Ηλεκτρικές στήλες (Μπαταρίες)
Για την ανακύκλωση των ηλεκτρικών στηλών διεξάγεται συνεργασία της ΔΗΤΕΒ και της ανώνυμου εταιρίας ΑΦΗΣ ΑΕ. Η εταιρία διαθέτει ειδικά δοχεία από διαφανή πολυεστέρα και αναλαμβάνει τη διάθεση και την συλλογή των ηλεκτρικών στηλών, ενώ η ΔΗΤΕΒ αναλαμβάνει την οργάνωση του προγράμματος. Μέχρι στιγμής έχουν διατεθεί ειδικά δοχεία ανακύκλωσης σε γυμνάσια και λύκεια, σε τράπεζες, στη Νομαρχία, στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών, στο κέντρο Τουριστικής Πληροφόρησης, σε εκκλησίες και σε Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις.
• ΑΗΗΕ
Εδώ και περίπου δύο χρόνια, για την αξιοποίηση των ΑΗΗΕ υπάρχει συνεργασία της ΔΗΤΕΒ με τη μη κερδοσκοπική εταιρία ΤΡΟΙΑΣ ΑΕ. Η εταιρία στέλνει κοντέινερ που παραμένει στους χώρους της ΔΗΤΕΒ έως ότου γεμίσει από ΑΗΗΕ και στη συνέχεια αντικαθιστάται νέο άδειο. Η συχνότητα αλλαγής των κοντέινερ είναι γύρω στον ένα με ενάμιση μήνα.

Επιπλέον, υπάρχει συνεργασία με την μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα εταιρία «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΕ» που οργανώνει χωριστή συλλογή, μεταφορά, προσωρινή αποθήκευση, επαναχρησιμοποίηση και επεξεργασία ΑΗΗΕ. Με τη ΔΗΤΕΒ η συνεργασία αυτή περιορίζεται στη συλλογή αποβλήτων φωτιστικών ειδών (λαμπτήρες και φωτιστικά σώματα). Η εταιρία στέλνει με βάση της ανάγκες του Δήμου ανάλογο αριθμό από συρμάτινες παλέτες, όπου συγκεντρώνονται καμένοι λαμπτήρες όλων των ειδών. Μόλις γεμίσουν συλλέγονται από την εταιρία και αντικαθίστανται με νέους άδειους.

• Χαρτί
Για την ανακύκλωση χαρτιού, στο δήμο Βόλου υπάρχουν 48 μπλε κάδοι, καθώς και 5 κάδοι «καμπάνας», που χαρακτηρίζονται από την μεγαλύτερη χωρητικότητά τους. Η περισυλλογή γίνεται από απορριμματοφόρο του Δήμου 2 φορές την εβδομάδα, ενώ σε περίπτωση μεγάλων ποσοτήτων χαρτιού προς ανακύκλωση από κάποιο πολίτη (πχ δημόσιες και ιδιωτικές επιχειρήσεις, τράπεζες ή γραφεία με πολλή γραφική ύλη) υπάρχει και η περίπτωση της επί τόπου παραλαβής τους από το ίδιο απορριμματοφόρο. Στη συνέχεια οι ποσότητες του χαρτιού διατίθενται στην εκάστοτε επιχείρηση με την οποία συνεργάζεται ο Δήμος και το χαρτί αποστέλλεται με κοντεινερ στα εργοστάσια για επεξεργασία.
Απορρίμματα