Νομοθεσία


 

Το σύνολο της ελληνικής και ευρωπαικής νομοθεσίας που διέπει τη διαχείριση των απορριμμάτων θα το βρείτε στην ιστοσελίδα της ΕΕΔΣΑ. Κάντε κλικ εδώ για να μεταφερθείτε.