Χρήσιμες ΙστοσελίδεςΔήμος Βόλου
http://www.volos-city.gr/

ΤΕΕ - Περιφερειακό τμήμα Μαγνησίας
http://portal.tee.gr/portal/page/portal/teemagn

Δημοτικός Εκπαιδευτικός Οργανισμός Βόλου
http://www.deov.gr/

Δημοτική Επιχείρηση Μελετών - Κατασκευών και Ανάπτυξης Βόλου
http://www.demekav.gr/

Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις αστικής ανάπτυξης στις Δυτικές συνοικίες του Δήμου Βόλου
http://www.oap-volos.gr

Εταιρία Κοινωνικής Παρέμβασης και Πολιτισμού
http://www.magnesia.gr/ekpol/ekpol01092006/

Περιφέρεια Θεσσαλίας
http://www.thessalia.gr/

Περιφερειακό Ενεργειακό Κέντρο Θεσσαλίας
http://www.rect.gr

Δίκτυο σχολικών περιβαλλοντικών ομάδων πανελλήνιας εμβέλειας
http://www.enpep.gr