Βόλος
Η Περιοχή
Γεωμορφολογικά στοιχεία
Πληθυσμιακά στοιχεία
Χρήσεις Γης- Κλίμα
Παραγωγικές δραστηριότητες-Οικονομική ανάπτυξη
Φορείς Δ.Σ.Α.
Απορρίμματα

Γεωμορφολογικά στοιχεία


Ο νομός Μαγνησίας καλύπτει έκταση 2.600 τετραγωνικά χιλιόμετρα, και ο συνολικός πληθυσμός του ανέρχεται σε 206.995 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Στα ανατολικά - βορειοανατολικά όρια του νομού Μαγνησίας υψώνεται η οροσειρά του Πηλίου με υψόμετρο 1.445 μέτρα, νότια βρίσκεται το όρος Όθρυς με υψόμετρο 1.645 μέτρα και δυτικά το όρος Χαλκοδόνιο με υψόμετρο 725 μέτρα.

Ο νομός συνορεύει με τους νομούς Λάρισας στα βόρεια - βορειοδυτικά και με το νομό Φθιώτιδας στα δυτικά - νοτιοδυτικά, ενώ το ανατολικό τμήμα του διαβρέχεται από τον Παγασητικό Κόλπο και εν γένει από το Αιγαίο Πέλαγος. Ο νομός διαρρέεται στο δυτικό σύνορο του με το νομό Λάρισας από τον Ενιπέα ποταμό ενώ σε όλη την έκταση του απαντούν και αρκετοί μικροί παραπόταμοι και χείμαρροι.

Οι οδοί επικοινωνίας του νομού με την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη περιλαμβάνουν τον οδικό άξονα της Εθνικής Οδού Αθηνών - Θεσσαλονίκης, το επαρχιακό δίκτυο Βόλου - Πηλίου και Βόλου - Αλμυρού και το σιδηροδρομικό δίκτυο Αθηνών - Βόλου - Λάρισας - Κατερίνης - Θεσσαλονίκης.

Το κλίμα του νομού είναι μεσογειακό και επηρεάζεται από τη γειτνίαση με τη θάλασσα. Επιπλέον, οι ορεινοί όγκοι συμβάλλουν στη διαφοροποίηση των μετεωρολογικών και κλιματικών στοιχείων από περιοχή σε περιοχή.

Μορφολογικά, ο νομός Μαγνησίας διαιρείται σε τρία τμήματα: το ορεινό που καταλαμβάνει το 44,7 % της ολικής έκτασης του, το ημιορεινό σε ποσοστό 25,2 % και το πεδινό με 30,1 % της συνολικής έκτασηςΤο ορεινό τμήμα του νομού καταλαμβάνεται από τμήματα των οροσειρών του Πηλίου και της Όθρυς, οι οποίες χωρίζονται μεταξύ τους από την πεδιάδα του Αλμυρού. Το ημιορεινό τμήμα, με ένα μέσο υψόμετρο τα 200 - 800 μέτρα και ανάλογα με τη χρήση γης διακρίνεται σε καλλιεργήσιμες εκτάσεις, βοσκότοπους και σε μικρότερο βαθμό σε δάση και οικιστικές περιοχές. Το πεδινό τμήμα του νομού συγκεντρώνει και το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού και αποτελείται κυρίως από καλλιεργούμενες εκτάσεις. Πρόκειται για μια εύφορη περιοχή που καλλιεργείται στο σύνολο της και επιπλέον συγκεντρώνει τις περισσότερες βιομηχανικές και βιοτεχνικές μονάδες του νομού.