Χρήσεις ΓηςΟι χρήσεις γης του νομού Μαγνησίας καθορίζονται από τη μορφολογία του εδάφους, το υπάρχον υδάτινο δυναμικό και την εν γένει ανάπτυξη. Συγκεκριμένα, η κατανομή της γης σε χρήσεις, απεικονίζεται στον επόμενο πίνακα:
Με βάση τα παραπάνω στοιχεία το μεγαλύτερο ποσοστό της έκτασης του νομού καταλαμβάνεται από βοσκότοπους και καλλιεργήσιμη γη. Στο παρακάτω διάγραμμα απεικονίζεται η ποσοστιαία κατανομή χρήσεων γης στο νομό Μαγνησίας(Αλεξίου, 2003)

Γράφημα: Ποσοστιαία κατανομή χρήσεων γης Νομού Μαγνησίας


ΚλίμαΟ νομός Μαγνησίας ανήκει στην κλιματική περιοχή της Βόρειας Ελλάδας, η οποία περιλαμβάνει το εσωτερικό της Ηπείρου, Θεσσαλίας, Μακεδονίας και Θράκης. Το κλίμα της περιοχής αυτής αποτελεί μετάβαση από το Μεσογειακό προς το Ηπειρωτικό και χαρακτηρίζεται από μεγάλο ετήσιο εύρος θερμοκρασίας, περίπου 20 0C, κανονικότερη κατανομή βροχοπτώσεων και μείωση της ξηρής περιόδου σε 1- 2 μήνες.

Στα παρακάτω διαγράμματα παρουσιάζονται οι μέση μηνιαία θερμοκρασία και η μέση μηνιαία υγρασία του νομού (ΝΑΜ, 2008)
       

Μέση μηνιαία τιμή υγρασίας                                Μέση μηνιαία τιμή Θερμοκρασίας