Εθελοντική δράση για τη συλλογή απορριμμάτων


Την Παρασκευή 27 Ιουνίου 2008 η Ελληνική Εταιρεία Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων σε συνεργασία με το Εργαστήριο Γεωγραφικών Ερευνών και Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού του τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης και στο πλαίσιο του προγράμματος «Ενημέρωση – ευαισθητοποίηση του κοινού σε θέματα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων – Περιοχή Δράσης Βόλος» πραγματοποίησε δράση εθελοντισμού για την ευαισθητοποίηση των φοιτητών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σε θέματα διαχείρισης στερεών αποβλήτων με τη συλλογή απορριμμάτων από τους χώρους της Πολυτεχνικής Σχολής. Στη δράση εθελοντισμού συμμετείχαν φοιτητές του Πανεπιστημίου.